Rød knapp skal sikre deg.

NRK.NO melder om det fra høsten av vil innføres nye tiltak for å forsøke å sikre brukere av sosiale tjenester på nett. 

Microsoft utvikler en rød knapp merket "Politi", hvor brukere kan melde fra om mistenkelig oppførsel.

Kripos vil opprette et døgnåpent mottak som kan håndtere tipsene som kommer inn.

tilbake